įkapės

įkapės
į́kapės dkt. Sẽnos ir vyrèsnės móterys apreñgiamos tamsiai̇̃s į́kapių rū̃bais.

.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įkapės — sf. pl. (1) Kv, į̃kapės (1) Jrb, Skr, Škn, Slnt, Ms, Šv, Erž, Up, Vkš, Krž, Tv 1. drabužiai, kuriais taiso (su kuriais laidoja) numirėlį: Aš pasiuvau gražias įkapes J. Sergantiems reik patiekti įkapes S.Dauk. Senį aprėdė juodoms į̃kapėms Sr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgrabiai — sm. pl. Ls įkapės, įkapiniai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dulus — dulùs, ì adj. (4) 1. BŽ34 kuris dula, dūlėja: Ledynai ir sniegas, lyg nedulios įkapės, amžinai gaubia Alpių viršūnes rš. 2. M žlibas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • inkapės — iñkapės sf. (1) K = įkapės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kipelis — 2 kìpelis sm. (1) drabužiai, kuriais aprengiamas numirėlis, įkapės; žr. kitelis: Juodu kìpeliu aprėdytas levonas guli J. Žaliam grabely paguldyta, žaliu kipeliu aprėdyta JD1212 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuogauda — (neol.) sf. (1) paspirtis, pagautė: Įkapes suspaudžiau kuparėly, tai ir visa mano nuogauda J.Balt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagis — ×palagis sm. R, [K] žr. 1 palagas 3: Baltos liepos lentužėlės (karstas), penkių mastų drobužėlės (įkapės). Tai mano palagis RD116 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patūrėjimas — sm. (1) 1. → patūrėti 1: Ačiū už patūrėjimą – aš patūrėsu, pavargai DūnŽ. 2. refl. turtas: Gražios įkapės sidabrinės dar šiandien liudija apie buvusį gerą šitų žmonių pasitūrėjimą LTII599(Bs). 3. refl. pauzė: Ta kalbà su pasitūrėjimais – ką nors …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašarvoti — 1 pašarvoti tr. Š, NdŽ, DŽ1, KŽ, Pns, Švn, Dg, Dkš, Nm, Grš, Jrb parengti numirėlį pagerbti ir atsisveikinti: Pašarvoti yra numazgoti dailiai lavoną ir parėdyti J. Numirusį pašarvok į įkapes J. Vakare, po dienos darbų, moterėlės apmazgojo velionę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prastyros — ×prastyros sm. pl. įkapės: Ji matė lavoną dūmais apskydusį ir jo prastyras (inkapes) rūkstančias LC1888,6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”